Regels

 1. Blijf op de aangegeven route.

 2. Let op het verkeer. De gewone verkeersregels gelden ook tijdens de Avond-4-daagse. Kijk goed uit bij het oversteken.

 3. Kijk en luister goed naar de aanwijzingen van de organisatie, begeleiding, politie en verkeersregelaars.

 4. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen of wanordelijk gedrag kan de organisatie deelnemers diskwalificeren.

 5. Deelname aan de Avond-4-daagse is geheel op eigen risico.

 6. Begeleiders en/of ouders houden toezicht op hun kinderen en blijven ten allen tijden verantwoordelijk voor hun kinderen.

 7. Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien en daar hoort een rookvrije avond-4-daagse bij.
  Op het gehele sportpark is roken verboden, maar geef ook daar buiten het goede voorbeeld en help mee om onze avond-4-daagse rookvrij te maken/houden.

 8. Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de avond4daagse is uitsluitend toegestaan als het huisdier kort is aangelijnd en mits deze geen gevaar of overlast voor andere deelnemers vormt.
  Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om deze deelnemer(s) en huisdier(en) uit te sluiten van verdere deelname. 
  Huisdieren mogen niet op het sportpark komen.

 9. Waar de regels niet in voorzien, beslist de organisatie.