Vanwege de veiligheid in het drukke verkeer maken we gebruik van verkeersregelaars.

Dit zijn vrijwilligers die belangeloos in hun vrije tijd ons helpen om een veilige avond-4-daagse te kunnen lopen.

Aanwijzingen van een verkeersregelaars gaan boven verkeerstekens en verkeersregels.
Zo kan het gebeuren dat de verkeersregelaar beslist dat de wandelaars moeten stoppen bij een vop (voetgangersoversteekplaats, in de volksmond zebrapad) om een auto voor te laten gaan.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de beslissing van een verkeersregelaar. Respecteer op dat moment die beslissing en kom na afloop naar de organisatie om uw zienswijze kenbaar te maken. Dan kunnen we meteen gegevens uitwisselen voor uw aanmelding als verkeersregelaar voor volgend jaar.

Wilt u ons helpen als verkeersregelaar? Meldt u dan bij de organisatie (rechtstreeks of via een ouderraad). U volgt dan een e-learning (klein uurtje) en wordt aangesteld door de gemeente. U krijgt van ons een hesje in bruikleen.

Hieronder het actuele overzicht van het aantal reeds aangemelde verkeersregelaars.
Het minimale aantal moet gehaald zijn, anders kan er die avond niet gelopen worden!